www.1495.com官方网站


韶钢2020年度土壤及地下水自行监测结果公示

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《工况用地土壤环境管理办法(试行)》等有关规定,我公司委托广东知青检测技术有限公司在2019年的基础上开展了韶钢2020年度土壤及地下水自行监测,现通过公司官方网站对监测结果予以公示。

 

附件1:www.1495.com官方网站土壤及地下水检测报告.pdf


附件2:www.1495.com官方网站土壤中二噁英检测报告.pdf


                                     www.1495.com官方网站

                                                                                                                    2020年12月23